Trivia

Zgrada današnjeg Historijskog muzeja BiH, nekada Muzeja revolucije BiH, napravljena je 1963 godine.

Sasvim sigurno ste znali da je Sarajevska Hagada tokom agresije na BiH čuvana u trezoru Union banke d.d Sarajevo.USLOVI KORIŠTENJA

Molimo, pažljivo pročitajte Uslove korištenja. Koristeći ovaj web portal ukazujete da pristajete na navedene uslove korištenja te da pristajete pridržavati se istih. Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima korištenja, ili nećete biti u stanju pridržavati se istih, molimo da ne koristite našweb portal.

 

1. Uvod

Portal www.ziher.symbiosis.ba (u daljem tekstu: Ziher) u vlasništvu je agencije DWA.

Dole navedeni uslovi opisuju uslove za korištenje usluga web portala dostupnog pod domenom www.ziher.symbiosis.ba. Navedeni uslovi primjenjivi su na sve tipove korisnika portala, bilo da se radi o posjetiocu portala ili registriranom korisniku portala.
 

2. Općenito

Naše usluge dostupne su za korištenje samo pojedincima koji mogu formirati pravno obavezujuće ugovore prema primjenjivom zakonu.
 

3. Korištenje portala

Ziher dozvoljava korištenje portala na sljedeći način:

 • Korisniku nije dozvoljeno na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom da reprodukuje, prilagođava, mjenja ili prevodi portal.
 • Pri korištenju portala Ziher dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima.
 • Prilikom korištenja portala Ziher ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj portala se ne smije distribuirati, modifikovati, prikazivati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.
 • Korištenjem Ziher saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilima i uslovima korištenja.
 • Zabranjeno je kopiranje, izmjena i objavljivanje bilo kog dijela mape u bilo koje svrhe, u unikatnim i serijskim publikaciijama ili digitalnoj formi.
 • Zabranjeno je na portalu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, prijeteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično djelo, protivzakonito djelovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Ziher zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa portala bez prethodnog upozorenja korisnika.
 • Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa portalom ili osobama vezanim za isti.
 • Zabranjeno je korišćenje portala u propagandne svrhe.
 • Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad portalom ili pratećom opremom.

 

4. Dostavljenji sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da:

 • Ziher ima pravo da (ali ne i obavezu) procjeni sadržaj prije nego što ga postavi na portal.
 • Može učiniti sve ili nešto od navedenog:
  • da nadgleda dostavljene sadržaje;
  • da dozvoli, izmjeni ili odbije da ih postavi;
  • da nadgleda, filtrira i briše dostaljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);
  • učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja portala, zaštite Ziher ili usklađivanja sa pravnim normama;

Ziher nema kontrolu nad niti će biti odgovoran za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na našportal, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.
 

5. Linkovi sajtova trećih lica

Portal može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i Ziher ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

 • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj.
 • Nisu bezbjedni, sadrže viruse i/ili druge štetne materijale.
 • Sadrže klevete, vrijeđaju.
 • Povrijeđuju pravo intelektualne svojine.

 

6. Spriječavanje pristupa

Saglasni ste da Ziher po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vašpristup ili korištenje ovog portala, u bilo koje vrijeme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da Ziher neće biti odgovoran Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom portalu, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.
 

7. Promjena uslova korištenja

Ziher može bilo kada, bez prethodne najave, izmjeniti ili dopuniti uslove korištenja portala ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmjene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posjetiti ovu stranu i informisati se o njima.
Daljim korištenjem bilo kojih usluga portala, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korištenja.
 

8. Promjena portala

Ziher zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u cjelini ili djelimično, modifikuje ili ukine ovaj portal bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području. Korištenjem portala saglasni ste da našweb portal neće biti odgovoran za bilo kakve izmjene i Vašnastavak korištenja značiće da promjene prihvatate.
 

9. Sudska nadležnosti

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja ovog portala, nadležan je sud u Sarajevu.
 

Korištenjem Zihera korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja www.ziher.symbiosis.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

Molimo, pažljivo pročitajte Uslove korištenja. Koristeći ovaj web portal ukazujete da pristajete na navedene uslove korištenja te da pristajete pridržavati se istih.

2013-09-08

2013-09-16

Pretraga se vrši po nazivu i adresi poslovnog subjekta.

Rezultat Vaše pretrage neće zavisiti od toga da li ste koristili velika ili mala slova.

Ukoliko pretražujete po više ključnih pojmova koristite zarez (,) za njihovo razdvajanje.


Primjeri pretrage:

Union banka
Union banka, Ferhadija