Trivia

Zgrada današnjeg Historijskog muzeja BiH, nekada Muzeja revolucije BiH, napravljena je 1963 godine.

Sasvim sigurno ste znali da je Sarajevska Hagada tokom agresije na BiH čuvana u trezoru Union banke d.d Sarajevo.PREUZIMANJE ZIHER MAPE

Iskoristite mogućnost BESPLATNOG preuzimanja interaktivne ZIHER mape na vašim web stranicama. Time postajete aktivni član rastuće ZIHER zajednice. Integraciju naše mape može iskoristiti:

  • na kontakt formi
  • za prikaz mape poslovnih objekata
  • za prikaz nekretnina ili bilo kojih drugih objekata

Dovoljno je da uputite zahtjev na našoj kontakt formi nakon čega ćete dobiti kôd i detaljne upute za preuzimanje ZIHER mape.

Napominjemo da u slučaju integracije mapa nije ograničena samo na prostor Kantona Sarajevo.

 

KLIJENTI KOJI KORISTE ZIHER MAPU

 

ziher.symbiosis.ba – SVE NA JEDNOJ MAPI, SASVIM SIGURNO.

Iskoristite mogućnost BESPLATNOG preuzimanja i integracije interaktivne ZIHER mape na vašim web stranicama.

2014-03-13

2015-02-25

Pretraga se vrši po nazivu i adresi poslovnog subjekta.

Rezultat Vaše pretrage neće zavisiti od toga da li ste koristili velika ili mala slova.

Ukoliko pretražujete po više ključnih pojmova koristite zarez (,) za njihovo razdvajanje.


Primjeri pretrage:

Union banka
Union banka, Ferhadija